ZIPLINE PÅ HAGLEBU - sommeren 2023!

Haglebu Skisenter AS ønsker å etablere Zipline med startpunkt ved Snøfonntjenn og sluttpunkt ved Haglebu Feriesenter.

Se kart under. 

Skjermbilde.PNG

Haglebu Skisenter ønsker å bidra til å styrke Haglebu som reiselivsdestinasjon. Dette er helt i tråd med Sigdal kommune sin satsing på å endre seg fra å være en tradisjonell hyttekommune til å bli en reiselivskommune.

Haglebu Skisenter AS er av den oppfatning at utviklingen av attraktive kommersielle tilbud, innen aktiviteter, er avgjørende for at Sigdal skal bli definert som en reiselivskommune. Slik vi ser det vil en Zipline på Haglebu være et sterkt slikt bidrag. Slike anlegg har blitt svært populære andre steder. Dette anlegget vil bidra til å øke økonomisk vekst og bolyst i lokalbefolkningen. Det vil i tillegg øke fysisk aktivitet og styrke folkehelsen.

 

Klikk her for å lese fullstendig prosjektbeskrivelse!

 

Spørsmål eller innspill kan sendes Haglebu Skisenter på mail.